FOOD-4-THOUGHT

Agriculture

Продължителност: 01/04/2023 – 01/08/2025 Цел на проекта Възприемането на устойчиво поведение е ключов компонент за решаване на предизвикателствата свързани с климата, особено чрез колективни действия в младежките общности. Като насърчаваме младите хора да се занимават със земеделие в техните градове и ги оборудваме със знания и умения, необходими за устойчиво развитие, проектът FOOD-4-THOUGHT има за […]

DECIDE

Colleagues

Продължителност: 01/09/2022 – 29/02/2024 Цел на проекта Младите хора днес са изправени пред бързо променящ се свят и несигурно бъдеще поради непрестанните промени в околната среда и социално- политическите условия на глобално ниво. Целта на проекта е да даде възможност на младите хора да се ориентират бързо и правилно в динамичния пазар на труда и […]

GREW

Trainer

Продължителност: 01/12/2022 – 30/11/2024   Цел на проекта:  GREW е проект, насочен към социалното приобщаване и зачитане, който има за цел да смекчи етническата дискриминация чрез насърчаване на междукултурното развитие на общността. Своевременно, по проекта ще бъдат разработени редица ресурси, основани на методологията „Образование чрез спорт“ (ETS) и предназначени за младежки работници и лидери на […]

Employ Me

Young People

Продължителност: 01/11/2022 – 31/10/2024 Цел на проекта: Проектът EMPLOY ME има за цел да пригоди умения за заетост на млади мигранти от второ чрез разработване на иновативно съдържание за обучение. Изследванията показват, че тази група има тенденция да бъде изключвана от пазара на труда и ние се стремим да отговорим на нуждата за интеграция като […]

Humanity

group-happy

Продължителност: 01/10/2022 – 30/09/2024   Цел на проекта: Целта на проекта е да се пребори с рязкото нарастване на тревожността, депресията и случаите на самоубийство сред младите хора, като създаде пространство за тях, в което психичното им здраве е приоритет. Искаме да постигнем това чрез ограмотяване на младежите относно емоционалната интелигентност, като на свой ред […]

Sport for Refugees

worker

Продължителност: 1/11/2022 – 01/05/2024 Цел на проекта: Проектът е замислен с цел създаването на нови възможности за реализация сред бежанци и мигранти, като се насърчава поемането на инициатива сред младежта. Основния подход в проекта е засилването на професионалните квалификации на младежки работници, които имат афинитет към работата с бежанци и мигранти и работят за подсилване […]

You(th) Play

Youths

Продължителност: 01.09.22 – 29.02.24   Цел на проекта: Чрез използването на игрите, целта е да се образоват младите хора за важността на екологията с помощта на игра, наречена VIRTUAL PLANET. Целта на проекта е да помогне на различни организации като НПО или училищата да въведат екологично обучение в своите учебни програми и да направят знанията […]

ГИЛДИЯТА НА МЛАДИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ

Продължителност: 28/02/2022 – 27/02/2024   Цели на проекта: Основната идея на проекта е да се справи с нарастващия проблем с младежката безработица чрез развиване на предприемаческите умения на млади и квалифицирани хора. По този начин се цели да се създаде силно конкурентно общество, основано на знанието, където младежите лесно могат да съпоставят своята квалификация с […]

СПОРТ & НФО – Пътят към развитие на общността

Sport Teacher

Продължителност: 1/01/2021 – 31/12/2022 Цели на проекта: СПОРТ & НФО цели да създаде вдъхновяваща среда за изграждане на компетентности на участници в спортния сектор (спортни треньори, учители по физическо образование) чрез прилагане на спортна методология. Спортният персонал ще има възможност да разбере концепцията за НеФормалното Образование (НФО) и следователно да придобие увереност при прилагане на […]

Развитие на компетенциите в Дигиталния суверенитет на учителите и обучителите в ПОО (DiSCVET)

Teacher Computer

Номер на проекта: 2020 – 1 – DE02 – KA226 – VET – 008261 Цели на проекта: Проектът DiSCVET има за цел да подпомогне учителите / обучителите в ПОО в Европа да придобият самостоятелност в използването на личните си данни и да подобрят своите умения в кибер сигурността чрез иновативно обучение с помощта на онлайн […]