GREW

Trainer

Продължителност: 01/12/2022 – 30/11/2024   Цел на проекта:  GREW е проект, насочен към социалното приобщаване и зачитане, който има за цел да смекчи етническата дискриминация чрез насърчаване на междукултурното развитие на общността. Своевременно, по проекта ще бъдат разработени редица ресурси, основани на методологията „Образование чрез спорт“ (ETS) и предназначени за младежки работници и лидери на […]

Employ Me

Young People

Продължителност: 01/11/2022 – 31/10/2024 Цел на проекта: Проектът EMPLOY ME има за цел да пригоди умения за заетост на млади мигранти от второ чрез разработване на иновативно съдържание за обучение. Изследванията показват, че тази група има тенденция да бъде изключвана от пазара на труда и ние се стремим да отговорим на нуждата за интеграция като […]

Humanity

group-happy

Продължителност: 01/10/2022 – 30/09/2024   Цел на проекта: Целта на проекта е да се пребори с рязкото нарастване на тревожността, депресията и случаите на самоубийство сред младите хора, като създаде пространство за тях, в което психичното им здраве е приоритет. Искаме да постигнем това чрез ограмотяване на младежите относно емоционалната интелигентност, като на свой ред […]

Sport for Refugees

worker

Продължителност: 1/11/2022 – 01/05/2024 Цел на проекта: Проектът е замислен с цел създаването на нови възможности за реализация сред бежанци и мигранти, като се насърчава поемането на инициатива сред младежта. Основния подход в проекта е засилването на професионалните квалификации на младежки работници, които имат афинитет към работата с бежанци и мигранти и работят за подсилване […]

Fostering FemAle Management leaders in SportS

equality

Дати: 01.07. 2022г. – 30.12. 2024г. За проекта:  FAMS има за цел да насърчи равенството между половете в спортния коучинг и преподаване. Главна цел на проекта е  постигане на равнопоставено представяне на половете при вземане на решения. Въпреки известния социален напредък, несъответствията все още съществуват по отношение на равни възможности в някои области на спорта. […]

AduGames

Продължителност: 01/11/2021 – 01/05/2023 За проекта: AduGames е стратегически проект, координиран от Regionale Centrum Wolontariat в Полша, който се основава на предишен проект за игровизация. Общата цел е да се разработят игровизирани методики за неформално образование, инструменти и средства, които преподавателите на възрастни да използват при преподаването. Общите цели са: Да се повишат компетенциите на […]

Образование за възрастни чрез спорт

Цел на проекта: Цели се създаване на инструменти, включително видео за виртуална реалност, показващи как да се използва Образованието чрез спорт в обучението на възрастни. Основен фокус е преодоляване на  различията между формалния и неформалния образователен сектор, използвайки спорта като инструмент за обучение на хората и мотивация за активно участие в гражданския живот и други […]

BestBonds – разширяване на компетенциите на преподаватели на възрастни

Цел на проекта: Подобряване на цялостната европейската реалност, що се отнася до образованието за възрастните- идващи от много различни културни, езикови и религиозни среди. Проектът е фокусиран едновременно върху обучителите и обучаващите се, насърчавайки тяхната активност, за провеждане на безпроблемен учебен процес, по образец на европейските добри практики. За постигането му се планират 4 краткосрочни […]

Изграждане на здрави общности, промяна на възможности

Дейности: Провеждане на презентации, работни срещи и акции за повишаване на осведомеността, ръководени от партньорските организации и екипи от местни делегати Насърчаване на участието на местното младежко население, включително и тези с ограничени възможности в спортните дейности и в програмите за учене през целия живот.  Изработване на отчет за изпълнените дейности и документ с най-добрите […]