Развитие на компетенциите в Дигиталния суверенитет на учителите и обучителите в ПОО (DiSCVET)

Проект: Развитие на компетенциите в Дигиталния суверенитет на учителите и обучителите в ПОО (DiSCVET)
Сектор: ПОО (KA202)

Номер на проекта: 2020 – 1 – DE02 – KA226 – VET - 008261

Цели на проекта:

Проектът DiSCVET има за цел да подпомогне учителите / обучителите в ПОО в Европа да придобият самостоятелност в използването на личните си данни и да подобрят своите умения в кибер сигурността чрез иновативно обучение с помощта на онлайн симулационна платформа.То ще разшири портфолиото им от подходящи обучителни материали за преподаване на тема Киберсигурност. 

(Дигиталният суверенитет е нова концепция в дигиталната ера. Това е способността на хората да притежават личните си данни и да контролират използването им). 

Целеви групи:

 • ПОО учители и обучители (директна целева група)
 • ПОО организации
 • Други образователни организации
 • Експерти и стратези на регионално/национално/ Европейско ниво и съвместни заинтересовани страни.

 

Дейности:

 1. Определяне на ключовите знания, необходими на учителите / обучителите в ПОО за ефективно интегриране на дигиталния суверенитет и киберсигурността,
 2. Предоставяне на референтна рамка на ЕС за разработване и оценка на компетенциите за киберсигурността.
 3. Разработване на иновативен материал за обучение, целящ да даде възможност на учителите / обучителите в ПОО да развият необходимите компетенции, за да повишат нивото на своя дигитален суверенитет. 
 4. Прилагане на придобитите знания в практиката, чрез интерактивните упражнения за симулация на киберсигурността.

 

Резултати

 • Нова рамка на необходимия дигитален суверенитет и умения относно киберсигурността, насочена към учители / обучители в ПОО и други лица;
 • Иновативен учебен материал за микрообучение по компетенции в дигиталния суверенитет;
 • Онлайн платформа, чрез която учителите / обучителите в ПОО ще могат да реагират на различни сценарии на кибер атаки и пробиви в дигиталната сигурност;
 • Интерактивен набор от инструменти за дигитален суверенитет за учители / обучители в ПОО, осигуряващ високо ниво на практикуване на резултатите по проекта.
 • Повишен капацитет на учителите / обучителите в ПОО за разработване на по-сигурни среди и услуги за дигитално образование;
 • Критично мислене, свързано с използването на цифрови устройства за ефективно прилагане на мерки за сигурност в ежедневната работа и други специфични ситуации.

 

Партньори:

BUNDESVERBAND DER TRAGER BERUFLICHER BILDUNG EV - Германия

INNOVATION HIVE - Гърция

Petit Pas - Италия

Mednarodni institut za implementacijo trajnostnega razvoja- Марибор, Словения

Vernian RTI - Кипър

MUNDUS BULGARIA - България

BK Consult GbR - Германия

Сайт на проекта

Свързани новини